Kontakt z nami

Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.

Orfeusza 2
80-299 Gdańsk
Dodatkowe dane kontaktowe:
Tel. 58 3014251
E-mail: poczta@ekometria.com.pl
WWW: www.ekometria.com.pl
O firmie

Firma prowadzi przygotowanie procesu inwestycyjnego – obiektów komunalnych (oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, itp.), począwszy od wstępnych prac projektowych, analiz i koncepcji, poprzez pełną dokumentację techniczną oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zaprojektowanych inwestycji.

Przy realizacji projektów zajmujemy się również kompletacją i montażem wyposażenia technologicznego, prowadzeniem rozruchu technologicznego oraz realizacją systemów automatyki i sterowania, monitoringiem pracy obiektów liniowych oraz rejestracją, przetwarzaniem i archiwizacją danych.

Firma oferuje kompleksowe rozwiązywanie problemów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony atmosfery. W tym celu wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia – zaawansowane modele dyspersji zanieczyszczeń, techniki GIS oraz tworzone w firmie nowatorskie narzędzia informatyczne.

W ciągu długotrwałej praktyki, głównie przy współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej zyskaliśmy uznanie i zaufanie dla świadczonych przez nas usług.

Słowa kluczowe

Start (ulica numer, miasto):

Skontaktuj się z nami
Biznes-Mapa

Logowanie do panelu

Wszelkie prawa zastrzeżone biznes-mapa.pl