Regulamin usługi “Twoja bramka sms”

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji i warunki korzystania z usługi “Twoja bramka sms” w ramach portalu Biznes Mapa. Warunkiem korzystania ze świadczonych usług jest akceptacja poniższego Regulaminu. Promocja usługi “Twoja bramka sms” trwa od 1 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku.

 1. Użytkownik serwisu to osoba, która korzysta z usługi Twoja bramka sms” w ramach portalu Biznes Mapa.
 2. Administratorem serwisu jest firma: WG CALL CENTER SP Z O O, NIP: 1010003785, KRS: 0000349935,61-361 Poznań, ul. Starołęcka 7
 3. Usługa “Twoja bramka sms” jest częścią zakupionego pakietu w ramach portalu Biznes Mapa.
 4. Użytkownik może zalogować się wykorzystując do tego swoje konto w w/w portalu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów dziennych wysyłanych przez użytkownika wiadomości SMS. Limity te będą odnawiane codziennie o 9 rano. Usługa dostepna jest w godzinach 8-16 w dni robocze.
 6. Użytkownik na własną odpowiedzialność zobowiązuje się korzystać z usługi “Twoja bramka sms” zgodnie z obowiązującym prawem i normami społecznymi.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości korzystania z serwisu Użytkownikowi nieprzestrzegającemu postanowień Regulaminu.
 8. Administrator w trakcie trwania promocji przechowuje historię oraz treści wiadomości wysłanych przez użytkownika.
 9. Serwis Biznes Mapa nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez jej Użytkowników.
 10. Użytkownik będzie identyfikowany po danych pochodzących z jego konta w portalu Biznes Mapa.
 11. Administrator dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe działanie usługi “Twoja bramka sms” oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.
 12. Wszelkie problemy techniczne związane z działaniem usługi można zgłaszać Administratorowi poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Biznes Mapa.
 13. Administrator, nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, a także za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikłe z przyczyn technicznych oraz za inne okoliczności niezależne od Aministratora.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie i zakresie.

Korzystając z serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności oraz wyraża zgodę na zawarte w nim postanowienia.

Logowanie do panelu

Wszelkie prawa zastrzeżone biznes-mapa.pl